Dnešní způsob zacházení s vodou je nezodpovědný. Tak zní stanovisko mezinárodní konference Počítáme s vodou, která se v úterý 16. května uskutečnila ve Velkém sále Novoměstské radnice v Praze za účasti českých i zahraničních odborníků na adaptaci na změnu klimatu. Mezi účastníky konference nechyběli ani zástupci střediska Vodní toky Lesů hl. m. Prahy.

Hlavním tématem konference bylo hospodaření se srážkovou vodou ve městech, hledání spojnice mezi civilizací a zásobami vody a vytváření udržitelných měst. Na příkladech z Dánska, Německa, Rakouska, Francie, Slovenska či České republiky byly představeny nové možnosti řešení problému hospodaření s dešťovou vodou v městských intravilánech, tedy na zastavěných plochách. Účastníci konference tak měli možnost zblízka se podívat na konkrétní příklady tzv. dobré praxe a opatření, které podporují vsakování srážek v místě dopadu, výpar vody a její pomalý odtok.

Cílem iniciativy Počítáme s vodou je informovat zástupce státní a veřejné správy i občany o principech přírodě blízkého hospodaření s dešťovými vodami ve městech a upozornit na problémy, se kterými se v současnosti v této oblasti potýkáme.

Doufáme, že se i Praha v budoucnu díky úsilí svých obyvatel a díky důslednému uplatňování principů udržitelného rozvoje v územním plánování stane městem šetrně a citlivě hospodařícím s vodou, která jeho územím protéká.

Za organizaci konference děkujeme ekocentru Koniklec.

pocitame s vodou

Konference Počítáme s vodou (Autor fotografie: ekocentrum Koniklec)