V tomto týdnu pokácíme v přírodní rezervaci Prokopské údolí z bezpečnostních a také z pěstebních důvodů 8 přestárlých a nestabilních stromů a 4 invazní dřeviny. Kolem stromů, které budeme kácet, se již rozšířil mladý podrost přirozeného zmlazení javoru a jasanu a nebude tedy nutné ani žádoucí provádět zde náhradní výsadbu. Mladým stromkům pouze uvolníme prostor, aby se na světle mohly zdárně rozvíjet a růst.

Stromy určené ke kácení se nacházejí na břehu Dalejského a Prokopského potoka mezi korytem a frekventovanou cestou Prokopské údolí. Mezi 12 vybranými dřevinami je 7 jírovců maďalů, které dosáhly konce své životnosti. Jejich dřevo napadly dřevokazné houby, mají dutiny a stará poškození. Dále se jedná o 1 jasan ztepilý s narušenou stabilitou a 4 zástupce trnovníku akátu, který se v české přírodě vyskytuje jako nepůvodní invazní druh. Jeho výskyt se proto dlouhodobě snažíme potlačovat ve prospěch domácích dřevin.

mapa-kaceni-prokopske-udoli

Mapa s vyznačenými úseky břehových porostů, jichž se zásahy dotknou

V rámci běžné údržby potoků pod naší správou provedeme současně také probírku náletových dřevin v okolí Prokopského a Dalejského potoka. Břehový porost tím prosvětlíme a stromy dostanou více prostoru k růstu.

Kácení v přírodní rezervaci Prokopské údolí provedeme nyní, v době vegetačního klidu, abychom co nejvíce omezili vliv zásahu na okolní přírodu. Odstranění dřevin nijak nenaruší samotný břeh potoka. Celou akci realizujeme na základě podnětu odboru ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, z jehož prostředků ji také financujeme.

Prokopske_udoli

Prokopské údolí