Na levém břehu Rokytky v katastrálním území Praha-Vysočany a Praha-Hloubětín „vyroste“ v průběhu roku 2016 nový pražský rybník. Dříve v této oblasti fungovala zahrádkářská kolonie, dnes zde po zahrádkářích zůstaly už jen betonové základy a celá lokalita je velmi zarostlá a zanedbaná. Nový rybník, v jehož hladině se návštěvníci budou moci zhlížet už koncem léta, ponese jméno Zahrádky a jeho výstavba respektuje koncept plánovaného využití zdejšího území, které by se mělo v budoucnu proměnit v rekreační park.

Stavba nového rybníka bude mít několik etap a bude zahrnovat jak vyhloubení samotného rybníka a výstavbu technických objektů, tak revitalizaci okolního území i zeleně rostoucí v blízkosti budoucí vodní plochy.

zahradky

Území výstavby rybníka

Výstavba náhonu

Vodu z Rokytky bude do rybníka přivádět náhon rozdělený na dvě části. První část, začínající u opraveného balvanitého skluzu, bude zatrubněná, druhá část však již bude mít charakter otevřeného koryta, kterým voda poteče přímo k rybníku. Otevřené koryto náhonu překlenou dva povalové mostky.

Vyhloubení rybníka

Po dokončení a napuštění zaujme hladina nového rybníka plochu 2 800 m2, hloubka rybníka dosáhne maximálně 1,3 metru. Rybník zadrží vodu o celkovém objemu 2 500 m3. Dno rybníka utěsní jílová vrstva.

Výstavba spodní výpusti

Spodní výpust rybníka Zahrádky bude tvořit otevřený dvojdlužový požerák. Požerák o velikosti 800 x 650 mm je navržen jako betonový, obložený dubovými fošnami. Výtok vody z požeráku povede obetonovaným potrubím, které se napojí na koryto Rokytky čelem z kamenné rovnaniny. Ta se urovná k terénu a vyklínuje tak, aby bylo potrubí zapuštěno do břehu a nebylo vidět. Výtok potrubí se stane součástí opevnění bezpečnostního přelivu z těžkého kamenného záhozu.

Bezpečnostní přeliv rybníka

Bezpečnostní přeliv je navržen jako korunový s betonovými prahy obloženými kamenem. Samotnou konstrukci přelivu bude tvořit kamenná rovnanina z lomového kamene ve štěrkopískovém loži.

Vegetační úpravy

Břehy náhonu i rybníka se osadí kvetoucí mokřadní vegetací.

 

Prosíme všechny návštěvníky, aby dbali na svoji bezpečnost, nevstupovali na staveniště a do míst ohraničených páskou. Děkujeme za pochopení.

nahled-stavba-zahradky

Situace stavby

Fakta o projektu

Stavba Výstavba rybníka v parku Zahrádky
Investor hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí MHMP, Jungmannova 35, Praha 1
Zástupce investora Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817), Ing. Josef Šlinger (tel.: 236 005 818)
Projektant Envicons s.r.o.
Dodavatel Lesy hl. m. Prahy, středisko Vodní toky, www.lesypraha.cz
Vedoucí střediska Ing. Ondřej Palička (tel.: 777 719 005)
Stavbyvedoucí Pavel Semecký
Realizace červen 2016 – prosinec 2016